Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukte en herziene Confession de foy van 1580 hem door De Lozeleur gezonden, waarvan het origineel aanwezig is in de Bibliotheek der Waalsche gemeente te Leiden.

In de eeuw der Hervorming was de schoone taal van het oude Latium de internationale taal der geleerden. Door haar opname in de Harmonie der confessiën kon de Confessio Belgica voortaan bekend en gelezen worden over de geheele wereld. Ze was viertalig geworden. Nevens de Fransche belijdenis trad zij op, als één der twee grondpilaren der Gereformeerde kerken van Europa. Het jaar harer verbreiding was het jaar harer eer. In het jaar onzes Heeren 1581 is de Nederlandsche Belijdenis des geloofs met het Latijn begiftigd geworden. Anno Domini M.D.LXXXI. Belgica fidei Confessio Latinitate donata fuit.

Koudekerk (Z. II.), April 1910.

F. J. Los.

Sluiten