is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VIII.

De geloofsbelijdenis iu Nederland gedurende de zestiende eeuw.

§ 5. De Middelburgsche synode van 1581.

Toen Neerlands Hervormde Kerk in de zestiende eeuw haar hoogsten bloei scheen bereikt te hebben, ten tijde dat het overgaan van Amsterdam en Haarlem den kamp voor vrijheid en waarheid bijzonder gesterkt had, en de Roomsche eeredienst in Brussel en Brugge, in Antwerpen en Gent geheel verboden was, kwam een generale synode der Gereformeerde kerken van Nederlandsche spraak te Middelburg bijeen. De tweede en laatste nationale synode van een vereenigd Noord- en Zuid- Nederland.

Op het schrijven van Delft en Antwerpen naar Kerken binnen en over de grenzen verzamelde zich in Bloeimaand 1581 binnen Zeelands schoone hoofdstad een uitgelezen schaar van kerkelijke beroemdheden en ambtsbekleeders ').

1) Zie twee dezer gelijkluidende convocatie-brieven; één naar Einden, bij K. Meiners, Kerltei. geschied, v. Oost-Vriesland, U 69; één naar Londen, in bet archief der Hollandsche gemeente, 111 den Catologue of Books, Manuscripts, Letters, etc., belonging to the Duteh Church, Austin Friars, London, p. 176, een brief van G. V. d. Heyden uit Antwerpen van f8 Jan. 1581 Over de Engelsche deputatie zie W. d. Marnix Vereen., 11, 111, 360.

5