Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijn van gelijkheid en verband met de overige Hervormde kerken in Nederland poogden uit te wisschen, hielden de Zeeuwsche kerken den band aan Noord-Nederland zooveel mogelijk vast. En wat misschien nog meer zegt, alle Zeeuwsche predikanten waren eenstemmig in de leer en onderschrijving der Nederlandsche belijdenis des geloofs.

KoudeJcerk (Z.H.) Augustus 1910.

F. J. Los.

Sluiten