Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

wiens bemiddeling het in handen kwam der predikanten van Charenton !)• De geleerdste der vier beantwoordde den vermetelen aanvaller uitvoerig.

Eveneens zou een Luiksche Jezuiët Jean Roberti in 1642 in een bestrijding der Nederlandsche geloofsbelijdenis triomfantelijk beweren, dat van de Fransche geloofsbelijdenis al de bijbelteksten of bewijsplaatsen op den kant, na meermalen door tegenstanders weerlegd te zijn geweest,

1) La confession ile foy de Messieurs les Ministres, convaincuë de nulleté par leurs propres Bibles: Avec la replique a 1'escrit concerté, signé, et publié par les quatre Ministres de Charenton. Le tout en suite du discours fait a Fontainebleau, le 25. de luin, en la presence de sa Majesté. Par le R. P. lean Arnoux Riomois, de la Compagnie de lésus. A. Lyon 1617.184 pp. kl. 8°. De vier predikanten van Charenton richtten n. m. een verdedigingsbrief aan den koning, en een waarschuwing aan het publiek. Waarop Arnoux bescheid gaf. Zij antwoordden door hem o. a. 17 vragen te stellen. Waarop Arnoux het antwoord schuldig bleef. Ook de bisschop van Lu?on schreef tegen hun Epistre au Roy. Ten slotte verscheen Bouclier de la Foy, ou défense de la Confession de foy des Eglises Réformées du Royaume de France, contre les obiections de J. Arnoux Jésuite. Par Pierre du Moulin Ministre de la parole de Dieu en 1'Eglise de Paris. Charenton, A. Pacard 1621. De door mij gebruikte Dernière édition, Genève 162i, telt L. + 865 pag. kl. 8°. Eng. en Holl vertalingen. The buckler of the faith, or a del'ence of the confession of faith of the reformed ehurches in France, Lond. 1620. Schilt des geloofs, ofte verdedinge van de Geloofs-belijdenisse d. Geref. kercken in Vranckrijck tegen Aernout. Utrecht 1645. Wijl de Bouclier een op zich zelf staande apologie is, schreef du Moulin afzonderlijk Fuites et évasions d'Arnoux, traicté auquel sont examinées les causes pour lesquelles il refuse de respondre aux dixsept demandes [zie boven] des Pasteurs de 1' Kglise de Paris, Charenton 1619. Eerst later kwam een Booinsch antwoord. Marcel, I'Avant-trioinphe de la foy catholique. Contenant quatre petits traictez, tirez du triumphe entier, dressé pour réponse au Bouclier de la Foy Huguenotte de Pierre du Moulin. Lyon, S. Arnoullet 1624. Pierre du Moulin (Molinaeus, 1568—1658) dien we § 3 leerden kennen, was een beroemd Fransch theoloog. Veischeidenen zijner tractaten verschenen in Holl. vertaling. Onze belangstelling wordt vooral gewekt door zijn Anatoine Arminianismi seu enucleatio controversiaruin quae in Belgio agitantur, super doctrina de providentia, de praedestinatione, de morte Christi, de natura et gratia. L. B. A. Pacard 1619. Eng. vertaling. The anatomy of Arminianismi, Lond. 1620. Zijn Bouclier is een doorwrochte apologie, of liever een schitterende aanval, een overwinningstrol'ee. Het boek wekte en verdiende meer dan gewone belangstelling.

Sluiten