Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsoock de Canones des naesten synodi nationalis volgens het formulier, bij den voornoemden synodum gestelt, gelyck andere kerkendienaren hier te lande sincere [oprechtelijk] onderschrijven ende in de practycke waernemen sullen".

Voor de Noord-Hollandsche synoden van den aanvang der zeventiende eeuw was de Nederlandsche belijdenis des geloofs het geestelijk zwaard, waarmede zij de kerk beschermde en haar vijanden afweerde.

Koudekerk (Z. H.) Augustus 1913. F. J. Los.

Sluiten