Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijks de leereenheid. Doch wel tot verwarring leidende. Want de drie symbolen staan in gezag beslist boven de sacramentenformulieren. De historie had men tegen. Men ging dus, eerst de drie vervolgens de twee bedoelende, in één adem spreken van het onderteekenen en het lezen der formulieren. Maar durfde toch niet gewagen van de vijf formulieren van eenigheid. Die uitdrukking trof ik nergens aan. Gelukkig dat men dertig, veertig jaar later tot het oud gebruik weerkeerde.

Een Utrechtsche kerkelijke quaestie vestigde de aandacht van gansch Nederland op het voorlezen der onverminkte sacramentenformulieren. Evenals in den Remonstrantschen tijd weigerden enkele predikanten, eenvoudig als dienaars der kerk te lezen wat er staat. Naar de wet van actie en reactie bevorderde toen de rechtzinzigheid die formulieren tijdelijk tot formulieren van eenigheid.

Zoo even vernamen wij uit het jaar 1724, dat Gelderland van het onderteekenen der formulieren sprekende, tegelijk rept van het voorlezen der formulieren van doop en avondmaal. Ziedaar, in dat tegelijk, de aanvang deigelijkstelling.

In de synode van Enkhuizen 1726 (art. 33), onder het opschrift „Onderteekening van de formulieren van eenigheit", komt de Utrechtsche zaak al wat aan 't licht.

„Dominus Correspondens van Utrecht had dit bijzondere, Utrecht observeert met alle oplettendheit het persisteren en allenthalven ondertekenen der Formulieren van Eenigheit; en verzoekt door haar Correspondent om de uniformiteit met haar daar in, dat de Christelijke Sijnodus van Noord Holland observere, dat de formulieren, inzonderheid des Doops en des Avondmaa's, en noch bijzonderlijker de drie vragen in het formulier des H. Doops, volkomentlijk, en zonder verandering moeten gelezen worden". En dat studenten praeparatorie, en proponenten peremtorie geëxamineerd wordende, zullen beloven zich

Sluiten