Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbevangen het beeld zelf der kerken. Een kerkgemeenschap welke plannen als die van 1791 ontwierp is niet dood. „In het gansche staatswezen was ontaarding en afgeleefdheid" (Mr. Groen van Prinsterer). Toch noemt men den Staat van 1791 niet dood. Dezelfde beschuldiging kan tegen de Kerk niet eens worden ingebracht. Haar noeme men nog veel minder dood. Van het leven van Neerlands oude Kerk getuigt het gansche plan 1791, het kloek vasthouden aan de Nederlandsche belijdenis des geloofs bovenal.

Koudekerk (Z-H) October 1914. F. J. Los.

Sluiten