Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ceerde reedenen zwaarigheid om zodanig eene harde nieuwigheid te laaten maaken, geevende verder in bedenking, of niet conform de zagtere sentimenten van de voorige particuliere Noord Hollandse Synodens tot deese tyd toe genoegzaam is voorzien bij het 33 Lemma van het onderteekenen en leezen der formulieren van eenigheid, waarbij wel niet expresselijk vermeld staat de naam van Arminianen, dog 't welk egter in het zaakelijke teegen derzelver gevoelens is... laatende egter aan de deliberatie van dit Synodus, zoo hetzelve, nietteegenstaande het hier booven vermelde mogt oordeelen noodsakelijk voor de Kerke te zijn in de Acten te hebben een nieuw uijtdrukkelijk Artikel van Arminianen, om in dat geval, gelijk zodanig Artikel in de Acte van het Zuijd Hollandse Synode verre van dat van Arriaanse en Sociniaanse dwaalingen, maar na den aard der zaake direct agter dat van Kerkelijke Reglementen gevonden word, zoo ook in de Acten van dit Synode direct na Artikel 33 van 't onderteekenen en leezen der formulieren van eenigheid Artikel 34 te plaatzen een nieuw Artikel van Arminianen.

Gelderland heeft dit onder den titel van Sociniaanse, Arriaanse en Arminiaanse dwaalingen, inzonderheid de verborgentheid der drieeenheid raakende.

Stad en Lande heeft een Lemma van Sociniaanse, Arriaanse, en Arminiaanse dwaalingen".

De synode nam het door Van Slingelandt genoemde ad referendum.

In de synode van Hoorn 1755 komt algemeen contraRemonstrantismus andermaal aan het licht. Noord-Holland levert dan sterke proeven daarvan, zonder neiging te toonen tot de Groningsche methode van strijdvoering ').

1) De examinandi voortaan af te vragen, of zij de Canones Dordraoeni en de overige symbolische boeken wel woordelijk gelezen en overwogen hebben. En hen vooral over de vijf Reinonstrantsche geschilpunten te Ondervragen. Zie IX § 10 blz. '26—31.

Sluiten