Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

synode beoordeeld. Zij moeten gehouden worden voor Lutherschen overhellende tot het Piëtisme, met bijzonder uiterlijk kerkbestuur [o.a. bisschoppen]. Het gewone lemma zal voortaan weggelaten worden, „zielsverdervende en wellustvoedende gevoelens der Hernhutters". Echter handhaaft de classis haar vroeger oordeel.

Het verdienstelijkste vorstenhuis der wereld en Neerlands gereformeerde kerken voelden in de achttiende eeuw zich nauw verbonden. Ook in die eeuw minde Oranje de gezonde leer die naar Gods Woord is. De notulen der Noord-Hollandsche synoden bevatten geregeld het lemma of artikelopschrift „Oranje Nassau".

In de synode van Alkmaar 1752 (art. 7) werd innig leedwezen betuigd over het „droevig verlies van zijne Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassau [Willem IV] Erfstadhouder der vereenigde Nederlanden glorieuser gedachtenisse... voorgevallen den 22 : October 1751".

Blijkens de aanteekeningen der synode van Haarlem 1753 (art. 7) zijn de Deputaten [van Z- en N-Holland] in November gezamenlijk naar het huis ten Bosch gereden, om in de Oranjezaal „hare Koninklijke Hoogheid de Princesse Gouvernante [Anna, van 1751—'59 gouvernante van Willem V], in gezelschap van zijn Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Oranje Erfstadhouder [den vijfjarigen Willem V], en Mevrouw de Princesse Carolina [zoo genoemd naar haar grootmoeder, de voortreffelijke koningin van Engeland] te begroeten over hun retour uit Gelderland in s Hage. En hartelijk te bedanken voor de nadrukkelijke verzekering, door de Heeren Commissarissen Politiek aan de Synodens gegeeven, van altijd het vermoogen, Haar van God verleent, te zullen

Sluiten