Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het doorluchtig Huis van Oranje-Nassau nemen wij afscheid op de synode van Hoorn 1791 (art. 22).

De Commissie ad autographa >) was 24 Mei en volgende dagen [voor de laatste maal] volbracht. Hun Hoog Eerwaardigheden hadden de eer, den Erfstadhouder met Gemalin en Erfprins te begroeten, „en de belangens van Neerlands Sion door den oudsten Deputatus van ZuidHolland aan Zijne Hoogheid aan te bevelen, 't welk met plegtige verzeekering van Zijn Hoogheids aankleeving aan den gezuiverden Godsdienst en de Formulieren van Eenigheid minzaam beantwoord wierd".

Profetie Gods aan den vooravond der Fransche omwenteling, die prinselijke verzekering. De Godsdienst der Formulieren zou in den lijdensnacht Oranje en Nederland troosten.

F. J. Los.

Koudekerk (Z-H), 30 April (Julianadag) 1915.

t) Zie IX § 9, blz. 315.

Sluiten