Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest". den sljnodo seer aengenaem

BeSTheritstr ,er rrnde »i,et

lezen, onderzocht en goigêteurt Sn?'"'™ S°"

*\r rrr, ~ " b,ijkt'

maer alten totatat Lm? ""eenltók dMn s«n<xlum

oooToUrdiTg"Lr«mDtet nS

r:^s5SS

de., vrede! der kercke Christ? etT**" in,de b"lU«nghe heyt zijner waerhevt mil f specialick der suijvermede dooi Is

negen X» 2 Heerfn Jenade van herten daertoe gede zaak van P T**- bldt de broeders van Frankritt

ge^theling^Zl T "* * dr«™< ^

Vwaah6t °V ,rehtof' '*G™'

..Brieven van de kerken v"n" Fr^L^W N°' 2 *en<*md »ordt (VI, 2): lij is uitgegeven 23 October 160T' n'J ' 'mre con,essie' zooals

waren. ,o, .onf.rnaUe ^unTnJale'Il' i ' ^ die kerke" *ewo°'' te lezen. Dr. A. Kuvper. Revisie der r menkorr>sten de belijdenis voor

Wi. 101 v. aan die brieven het volgende'* We^endt""'' °"tleent druk van onze confessie, die we cewnn» ' zenden u hierbij een af-

£ rXT,rcriw'";

Sluiten