Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten t\jde der Republiek.

§15. Het Remonstrantisme op zuid-hollandsche synoden

in de nadagen van doedt.

In zijn schitterend geschiedwerk beweert Motley, dat prins Maurits naar de opperheerschappij gestreefd heeft. Was het maar waar geweest! Zonder inspanningen met goedvinden der meerderheid zou hij haar verworven, en Oranje en Nederland in de toekomst veel leeds bespaard hebben. Na den val van Oldenbarnevelt liet de prins alles bij het oude. Geestverwanten van den advocaat geraakten dra op het kussen. Openlijk de kerk verdrukken durfde men niet meer. Haar heimelijk kwellen kon men niet laten. Het ontzeggen aan de kerk van een door de Staten-Generaal geautoriseerde kerkenordening is daarvan bewijs.

Toen de nationale synode van Dordrecht de kerkorde herzien en daarbij aan de politieken zooveel mogelijk toegegeven had, zond zij exemplaren naar de StatenGeneraal en naar de Staten der verschillende provinciën.

Sluiten