Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of" li!!!1"' schuldbekentenis. Na gedrukte wederlegging

reconciS°f„ T h°" ™ aflezing®"?

naar „et beieid Z Sr^fen 1™"^°"'

zetting en tekeningTe? tóe" v"n StadaJaf

g hadehéLbinnen, 'S,a"ds 8epredikl «f S

ÏÏ zif^nr " r do" m00rddadiSen *™lag op den persoon

zij die met dTÏrkTer^H Geld,e/Jsch Sravamen zullen

een geruiraen tijd beproefd e^eef^T"geWOrden zijn' gesteld worden") 2 SnllJ" J*rs'd„aarna beroepelyk den tiïf h l " bullen tot satisfactie geduvrendp

der l e eZ *JTr8e aU<!r we»°™ M

ende bevlyten SSTÏÏ!'** 'evens s°° maoingen C'ert, VZfc£?i^S T W'

«eebisn,e ende

mJal Bee"o',',01 "" «™«»i

tot lid dersejver ue,lgenome„ 'sZ de kercke ve,soe'". «de

baerlijck sal mogen pred^Tn «leer hH t7'T ^ ^ 8<!me*",e ^ uutgestaen, de eonditie tot de hon ■ J SIJner ,)eP'ouvinge heeft bracht, ende door schnftei jke ZT"** 'r ^' dat ^er "I^ «f hij soo openb.eS pIvk' dp ,'1.verB,«"-e-de indien

mach, verstaet de Synodus dot «. ü • ristellJcke" Joop bedienen sijner beprouvinge niet prediken m-u-h8'1'8*»!! 'Can' V0°' de exP'ra,ie voor en aleer hij hebbe een teltetcf"e" f,00P "^^dienen is bevesticht". Synode van Ysselstein Ui26,' art'. 33de" l<erckendie«s'

Sluiten