Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v^n hLS ht 8611 flslukking g^eest. Want slechts drie

ontbiaken H?n H0n Vertegenwoordigd' En waarom tbiaken de anderen? Door eigen onwil? Of door het

HoÏand pUnnrr °Vei'heden? Dit laatstee wel met NoordHolland en Groningen het geval zijn geweest.

der ^olitiPkPn °wvnjheid! ~ zat geheel onder de plak der politieken. Waarom werd ook Overijssel yelfs nipt

genoemd. Zeeland, Overijssel, Friesland en Drenthe waren

Dujfwft^'h't ^'e ™et ^u'^"^°"an<^ niet correspondeerden.

e in den Haag slechts een resumeeren van de provisioneele resolutiën der synoden van Gelderland Znt -Holland en Utrecht. Doch Lds tee™ ™ d

provinciën

«l~der\ïkHaa8S°he —S

Ook onze § 7 „Het Remonstrantisme in Noord-Hollandsche synoden van 1621 tot 1680" schetsste bemidd hpgsvoorsteUen tnaschen Arntinianen en de kerk. Nu pnns iredenk Hendrik door de Remonstranten Neef ge

anen^kantf p stadho^derschap bekleedde, ontwaakte van

betrok de kerkT Va" "^^g^amheid". Doch overal oetiok de keik de wacht bij het beginsel.

eendrachtifdJaï ^8tei° 1626 <"'• 31) resolveerde eendrachtig, dat de classes zich geenszins zouden inlaten

to praeW tië "anlm°<ieratie Remonstranten n praejuditie [ten nadeel, afbreuk] der Dordtsche canones

sijn Nonen^i df. kereke"te" hoochsten schadelik sonde' In'dftuSüf™ h,;rr'le"' 0m 0,'dc tTstelta"

stïï idotier,,am

vrieadelijk

Sluiten