Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ghelijckformich den 31en [lees 30ste»] Art. van onse confessie ende ghebruyckelijcke kercken-ordeningen in dese landen — bewaert werden".

Andermaal een bewijs, dat het gereformeerd kerkrecht in de gereformeerde belijdenis gegrond is.

F. J. Los.

Koudekerk (Z-H) 31 Augustus 1915.

Sluiten