Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de acten der Geldersche synode van 1657. Daarvan luidt artikel 11: „Het boekjen van Brugman te verbieden". De bekende pater Johannes Brugman had in 1456 zijn (derde) leven van de heilige Lidwina van Schiedam (t 1433) in het Latijn voltooid. Vijftig jaar later werd het gedrukt als „Vita Lydwinae de Schiedam, Schiedammis 1498", en werd ook opgenomen in de „Acta sanctorum" der Bollandisten. Van dit werkje nu was in 1657 een Nederlandsche vertaling uitgegeven. „Het wonderlijck leven van de... h. maghet Lydwina .. Nu over-gheset... door L. J. Priester der Societeyt Jesu, Antwerpen 1657". L J. is de Jezuïet L. Jacobi. Zijn boekje het voorwerp der ergernis ').

In haar pogingen om de overheid tegen de stoutigheden der Papisten in beweging te brengen teleurgesteld 2), konden de classen in de synode van Woerden 1664 (art. 8) niet anders dan uit een diep gevoel harer zielen klagen „over de dagelixe aengroeyingh ende steygering van de ziel-, kerk-, land- en alles verdervende afgoderye des Pausdoms".

Twee jaar later notuleerde de synode van Dordrecht (art. 8) een gewenscht succes. Ingevolge een kerkelijk request besloten de Staten, „dat alle vreemde paepen,

1) Nog heeft Home zich niet bekeerd van haar aanbidding van de heilige Lidwina. In de negentiende eeuw werd haar openbare rereering verzooltt. De cultu publico servae Dei Liduinae, Virginis Schiedamensis, sanctae nuncupatae, apostolica auctoritate approbando. Libellus supplex quem Pio IX obtulit G. P. Wilmer, 1873. — Harlemen. Confiimationis cultus ab iminemorab. tempore praestiti Servae Dei Lid. Virg. Schiedam.

beatae et sanctae nuncupatae [I'. v. d. Ploeg en II. PrengerJ 1878.

S. liituum Congreg. R. Dom. Card. Pitra relatore. Positio super cultu iinmemorabili [Servae Dei Liduinae], Homae 1884

2) Althans voor zoover uit de Acta blijkt. Toch bestaat reeds uit het jaar 16tS1 het gedrukte Plaoaat, inhoudende verbod dat geen Jesuiten, Priesters, Paapen, Monnikken of andere geordende Persoenen van de liooinsche Gesinden, in deeso Landen en sullen moogen koomen of verblyven, etc.... nog ook geene Kinderen ter Studiesenden enz 'sGrav 1661.

Sluiten