Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelschen oplichter opgescharreld, die in klopgeesten en dergelijke verdachte dingen reist. Die heeft in twee maanden de oude femelaarster 't hoofd zóó op hol gebracht, dat ze geheel en al machteloos tegen hem is en zich doorloopend door hem op de onbeschaamdste manier laat uitplunderen Hij laat den ouden generaal bij magnesiumlicht uit zijn eraf verrijzen en krijgt voor iedere séance driehonderd mark Niet onaardig hé?

— Waarachtig niet. Maar verder?

— De generaal is tijdens zijn leven een knorrige vuurvreter geweest, maar toch niemand meteen redelijk gezond verstand. En nu moet hij bij die séances een onzin uitkramen waar iemands verstand bij stilstaat. Fedor heeft in 't begin geprobeerd rechtstreeks in te grijpen, doch tevergeefs. Ten slotte heeft hij — want hij toont somwijlen een slimme vent te zijn, als t er op aan komt — zijn plan de campagne ganscli en al gewijzigd. Hij heeft gedaan alsof hij zelf bekeerd was door de wonderen van den heer Thomas — zoo heet die schoft — en heeft dien kerel langzamerhand zóó weten te lijmen dat hij toegestemd heeft, een paar zittingen te houden in Fedors woning. Alles is nu voorbereid om door een opzienwekkende ontmaskering, in tegenwoordigheid van de generaalsvrouw en anderen, eens en voor goed een einde e maken aan die oplichterij. We zullen den spokenden generaal, waarin natuurlijk het medium zelf steekt, midden in de vertooning te pakken nemen, hoe, dat zult ge ter plaatse wel gewaar worden. Het zal beslist een prachtige scene worden. Dat het nu juist op jouw verjaardag moest zijn, was niet bepaaald noodig geweest. Maar we zullen op z n laatst om negen uur klaar zijn, denk ik.

— Wee je gebeente, als het later wordt! dreigde het jonge meisje met grappigen ernst, terwijl Edmond haastig zijn glas uitdronk en opstond.

Ik moet erkennen dat ik, in weerwil van het verleidelijke uitzicht op een grap, die waarschijnlijk ook voor mij als journalist waarde zou hebben, een oogenblik verdrietig was niet maar dadelijk hier te kunnen blijven. De vlierstruik en de Meikruiden roken zoo lekker! Na al dat domme gewroet van dien middag was ik veel liever in een hoekje van de canapé gaan zitten en had me beziggehouden met die ïeve krullebol, dan het beste deel van den avond op te offeren voor een nieuw bewijs voor het toch reeds vrij wel vaststaand feit dat in onzen verlichten tijd tamelijk veel menschen nog geestelijk onmondige kinderen zijn. Thereesje

Sluiten