Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dat is keurig mooi!

Als het je maar bevalt.

mii gaf" ZH "Chtu ik miJ*n °°gen naar wie het

mij gat. Zij stond daar in haar eenvoudig bruine kleedie

met een witte schort, die strikt genomen niet eens schoin

meer was; haar silhouet teekende zich in het open venster

af tegen het blauw van den hemel; zij leunde tegen he

bed, met de franje waarvan haar handjes achter tfaar tup

eene pa,,t0ffeltie Speelsch over het anderf scnoot. Een lichte zeepgeur was bij het afwezig ziin van

ÏÏJT pai/.um 'n de kamer duidelijk merkbaar — ir was niets erotisch-verleidelijks in het heele figuurtje niet het

d1ózifnenWma(£Wlnden °f opvallen kon e" wat ik niet reeds dozijnen malen evenzeer opgemerkt had. Stellig was het

ook hier weer dat nevelige spookbeeld dat dertigste verjaardag heette, hetwelk onheil aanrichtte. TerwiH ik het

d ukken"to/S'„ griiPe" .he' uit ^nSïïïheid té

heldere ^cïf iPJe wonderliik> als wilde het

ae neiaere lucht afweren, achterover, de oogleden gleden

zoo wonderbaar half toe - en toen was de gelofte in eens

nfet zoozeer omdifdTh°Ch ^ Eé" maar" Waarschijnlijk mei zoozeer omdat Thereesje boos geweest zou ziin over

Het" w/«? a'S welomdatwe Edmond aan hoorden komen

eerste kus "linnpnStreVe"'df h™8 gCWeeSt ~ zo° echT dé «hiHc ff 2P iTpe"' nog niet d00r een mannensnor beroerd

eên teere W3t ,ie!de Was ~ een' die a?s

trok en de °m Z?,? te z^en in zich zelf terug-

- een kn« JL ' . °P elkaar eeklemde tandjes liet voelen een kus, die wel is waar nog geen heete wederkeert

liefdeskus was, maar waarin toch door de 'willigheid van

arde^ekorfnï^? aan de ,preutschheid van het lichaam

en welke kus "L h" d' z,ch Renende menschenbloesem en welke kus juist den verwende zoo dikwijls weder een bijzondere, ongehoopte vreugde bereidt

- mlarTvLr.e„r2!t;S dus' iul!:e.slechlf! menschenkinderen

de S bowl alleen uif0/11 ,hUiS' a"derS d™k lk

_ , Eei;st maar kunnen! zei Edmond droog toen hii reeds op de trap was. Boven viel de deur in 't slot en werd de ketting ervoor geschoven. Ik hoorde nog den zich verwijderenden lichten meisjestred. Door het trapvenster viel een schuine lichtstreep op de leuning. Stofjes dansten

'J £0l,den Iicht- Er hing een duffe lucht op

e geheele verdieping. In een hoekje van de slecht onder-

Sluiten