Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere hoogte mogelijk zou maken de bewegingen van mijn overbuurman, het medium, te contróleeren. Een weinig boven de plek, waar zich vermoedelijk zijn hoofd bevond, teekende zich op den achtergrond een fijne lichtstreep af — ongetwijfeld de bovenrand van een zijdeur. Of daar nu in een nevenvertrek een lichtkroon brandde, dan wel of het niets was dan de weerkaatsing van het electrische licht van een winkel beneden op straat; zooveel is zeker dat er door de reet een weinig licht viel, juist voldoende om te doen zien dat het medium opstond, wanneer plotseling dat lichtstreepje verduisterde.

Een diep ademhalen en zuchten werd nu gehoord in de richting, waar mister Thomas zat; eindelijk vernamen we een zwak geklop in de tafel, eenmaal, nog eens, nu luider, en na een pauze meermalen achter elkaar, telkens ongeveer even sterk.

— Ze antwoorden! fluisterde Thomas.

Nog een doffer, als uit de verte komend geklop van langeren duur — daar, — het verradelijke lichtstreepje werd verduisterd; ook meende ik recht voor me een heel licht geknetter te hooren, dat men met een weinig goed geloof «electrisch* had kunnen noemen, maar dat veel waarschijnlijker veroorzaakt werd door het samendrukken en over elkaar wrijven van overhemd en kleeren van iemand, die het lichaam vooroverbuigt en de armen uitstrekt. Een koele luchtstroom ging langs mijn gelaat, onmiddelijk daarna greep iets het glazen buisje in mijn rechterhand vast. Daar ik niet zoo maar losliet, maar onbewegelijk bleef zitten, liet datgene wat het aangegrepen had, weer los.

— Voelt iemand iets? vroeg Thomas na een pauze en nadat ook de lichtstreep als een stille lichtbaken in duisteren nacht weer opgedoken was.

— Een geest grijpt naar mijn glasbuisje, zei ik.

— Nu?

— Hij had harder moeten trekken.

— U zult toch niet opzettelijk vasthouden, mijnheer? sprak de stem van de generaalsweduwe.

— A^isschien is het een zwakke geest, een kind, bracht de graaf in het midden.

— Och! Dan wenschte ik wel een herhaling.

En inderdaad herhaalde de geschiedenis zich nog eens in dezelfde omstandigheden en ditmaal ging het buisje in de hoogte, schitterde een paar maal ras in de lucht om en beschreef zulk een wijden cirkel, dat de arm van het medium

Sluiten