Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gedaante van een lang gestorven, geestelijk, doch slechts tijdelijk, machtig op het medium inwerkende persoonlijkheid. .. .... .

Ik geef toe dat dit dingen zijn, die klinken als

de grootst mogelijke onzin. Maar ik vraag u, mijn waarde, hoeveel dingen zijn er al niet versleten voor onzin en voor zinsbedrog, die ten slotte toch n&dfcte waarheid waren. Denk aan Galileï.die de schijngestalten van den Saturnus-ring, die hij zelf door zijn kijker gezien had, voor waanzinnige verblinding hield, omdat hij niet kon begrijpen, dat een planeet niet alleen wachters, maar ook een gesloten ring kon hebben. Denk aan Réamur, die de parthogenesis van sommige insecten ontkende, omdat hij niet wilde inzien, dat het vrouwelijke ei zich bij uitzondering ook zonder rechtstreeksche bevruchting verder ontwikkelen kon. Zeg een physioloog van de oude school, die nooit van hypnotisme gehoord heeft, dat ge een kerngezond mensch, alleen door hem naar een schitterend voorwerp te laten staren, in een toestand van willeloosheid gebracht hebt, die hem tot een passieven speelbal maakt van eens anders geest, zoodat hij zich ten diepste vernedert, zijn heele, misschien reeds een heel leven lang werkzaam, zedelijk karakter verloochent, ja zelfs zich tijdelijk in een moordenaar of een dief laat veranderen. Vertel aan een neger van den equator dat water tot steen kan bevriezen en dat men daarvan eens te Petersburg een heel paleis gebouwd heeft. Breng een boer eens aan het verstand, dat de bestanddeelen der lucht door enorme mechanische en chemische krachtsaanwending vloeibaar gemaakt kunnen worden. Vraag eens u zelf af of er van alle

dingen ter wereld iets onwaarschijnlijkers is dan de zwaartekracht, waardoor een lichaam door de grootste ruimten heen zijn invloed uitoefent op een ander lichaam, zonder daj de scherpste opmerker er in slagen kan ook maar de geringste aanwijzing te vinden van een materiëele overbrenging dier kracht, — of dan het magnetisme, dat in de aangetrokken ijzerdeeltjes deze zwaartekracht spelend overwint en doorkruist. Zoudt ge ooit gelooven aan het bestaan van den electrischen sidderaal, aan insectenetende planten, aan het gestaarte en gekieuwde menschen-embryo in het moederlijf, aan den uit de vrije etherruimte neergestorten meteoorsteen, ja zoudt ge gelooven aan het allergewoonste, aan den ongehoord plastischen droom in den nacht, die u een misschien reeds lang verloren, geliefde vrouw, voor de zinnen toovert tot in iedere konsekwentie toe, aan de hallucinaties van koortslijders,

Sluiten