is toegevoegd aan uw favorieten.

De godin van het licht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede tarwe. Daarom mogen ze verdwijnen! Een paar tarwekorrels — bedenk dat wèl, zijn voldoende om in goede aarde een heel nieuwen oogst te verwekken. Eén geval, dat stellig bewezen is — en de deur is open, de grendel verbroken. Dat de ingang open blijft, daarvoor zal de wetenschap, ook al streeft zij nu nog tegen, eenmaal zelf wel zorg dragen.

Dat was alles mooi en goed, als ik mij maar had kunnen voorstellen, hoe zulk een geval er uit zou zien. Een uitzondering op den regel dat tweemaal twee vier is, zou wis en zeker de heele mathematica in de war gooien. Dat sprak niemand tegen. Maar waar deed zoo'n geval

zich ooit voor?

We gingen weer naar het studeervertrek terug; er waren een paar brieven gekomen. Ik hoorde nu dat de graaf, hoewel hij uit principe nog niets gepubliceerd had, toch reeds met een onmogelijk groot aantal menschen een zeer uitgebreide correspondentie voerde. Hij liet mij een schrijven van verscheidene bladzijden groot zien, waarin een nieuw geval van het zoogenaamde «tweede gezicht* beschreven werd. Een oude ambtenaar in Londen had in het stervensuur van zijn vriend, toen hij vermoeid in een hoekje van zijn sofa zat, een duidelijk visioen gehad van den ander, zóó duidelijk, dat zijn haren te berge gerezen waren en hij dadelijk tot zijn vrouw gezegd had, die eveneens in de kamer was: * Charles is dood!» De zaak werd eenvoudigweg verteld tyj de graaf toonde er zich verrukt over.

— Het is een schande, riep hij uit, dat zelfs aan deze gewone gevallen van psychisch inwerken op groote afstanden nog getwijfeld wordt. Er is letterlijk geen enkele familie, waarin niet de traditie bewaard wordt van zulk een doodengeschiedenis. Ook gij kent allicht analoge gevallen, die ge alleen op theoretische gronden niet voor echt houdt.

Zeker, ik had vaak van dergelijke dingen gehoord. Een vriendin van mij, een schilderes, een verrukkelijke donkere krullebol, aan wier liefde cn trouw ik nooit reden gehad had te twijfelen — had me niet eens, doch zoo vaak ik er* maar naar luisteren wilde, een dergelijke geschiedenis verteld. Zij zat voor haar schildersezel en naast haar, voor een tweeden ezel, zat haar vriendin Alice. Plotseling laat Alice haar palet zinken en geeft een schreeuw. Ze had haar zuster in Zwitserland, die sedert jaren een borstkwaal had, zien sterven. Denzelfden avond kwam een telegram dat het bevestigde. Het kwam tot op een minuut