is toegevoegd aan uw favorieten.

De godin van het licht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerlijk dan dat ge niet in die positie zoudt komen en ge zult, gelijk zoo menigeen onder u, honderdmaal lachend de pijlen van uw mantel afschudden om bij den honderdeersten keer hun spits toch in het vleesch te voelen. Misschien komt ge nog heden op uw weg naar Damascus.

Hij trok zijn horloge.

— Half twaalf. Lilly zal reeds op ons wachten. Geef me de hand erop dat ge zult gelooven als ge gelooven moet. Ik reikte hem oprecht de rechterhand toe. Een oogenblik lang verwachtte ik, dat hij door zou spreken en me door een of ander eerewoord de handen zou binden en mijn vrije waarneming illusorisch zou maken. Maar hij vergenoegde zich mij lang en diep in de oogen te zien, en in dien blik scheen te liggen: — Doe wat ge wilt, wij zijn onkwetsbaar.