Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opschuimende vlagen, viel de regen nu buiten neer — de kracht was ontladen. Ik had mijn plaats aan het venster verlaten en zat nu in een bijna donker hoekje tegen gevulde kussens. Langzamerhand werd het lichter — in mijn ziel was het reeds geheel en al licht. Ik vroeg den kellner schrijfgereedschap en papier en deed met de grootste kalmte een paar zakelijke aangelegenheden af. De glazen deuren werden onderwijl weer opengezet, een verkwikkende lucht stroomde binnen. Zonder dat ik er bepaald over nagedacht had, stond toch op eenmaal het besluit in mij vast, dat ik naar het Spreewoud terug zou gaan. Den graaf was ik verschuldigd hem vóór alle dingen bericht te geven van mijn ervaringen. Zijn beeld stond nu weer in zijn heele grootheid voor me; er was niemand ter wereld in wien ik meer vertrouwen gesteld zou hebben dan in hem. Ik vroeg um een reisgids en zag dat ik met een rijtuig den volgenden trein nog juist halen kon. Ik schreef dus aan mijn hospita om haar mijn adres op te geven — aan Thérèse kon ik nog niet schrijven vóór ik iets naders van haar hoorde; haar brief zou mij wel nagezonden worden. Later heb ik er ernstig berouw over gehad, dat ik op dat oogenblik zoo luchtig over dat punt heen gestapt was. Maar het was of ik betooverd was; ik lag in de boeien van één enkele gedachte.

Vijf minuten later zat ik in het rijtuig en rolde door de druipnatte straten naar het Görlitzer station. Aan den hoek van de Leipziger- en de Friedrichstraat was het paard van een omnibus op een natte rail uitgegleden, het wagenverkeer had zich daar in een woest tumult opgehoopt. Gedurende de paar minuten van gedwongen wachten zag ik de blinkende kappen der huurrijtuigen, den glanzenden helm van een mopperenden agent en rondom parapluies. Boven de huizen stond een eerste stukje matblauwe lucht midden in het grauwe. Dat was mijn laatste indruk van Berlijn. Met een zucht van verademing zei ik de stad vaarwel. Ik wilde niets meer weten van haar wetenschap en deze niets meer van mij; wij waren quitte.

Sluiten