Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paartje is misschien al een eeuw dood, en de boom leeft een tiental eeuwen.

Ik moest bij deze woorden denken aan Lilly's uitspraak m de visschershut. Er schenen hier toch geenszins uitsluitend philosophen te wonen

Wat een hemelsbreed verschil was er trouwens tusschen mademoiselle Ernestine en miss Lilly! Welk een tegenstelling vooral in haar oogen! De zwartbruine sterretjes van haar oogen vonkelden vroolijk, en soms lag er iets in dat deed denken aan het oog van roofdier, niet aan een verschrikt leeuwenoog, maar aan het oog van een lief katje dat graag gestreeld, maar niet hard aangepakt wil worden.' ürooter tegenstelling met de groote, mystieke, eeuwig omsluierde, schijnbaar ziellooze, starende sphinxoogen van de geestenzieneres Lilly was niet denkbaar.

Niets lag heden verder van mij af dan een erotische verovering, maar toch was ik onder de bekoring. Maar de lichte toon, dien Ernestine toch gaarne scheen te willen aanslaan, paste toch weinig bij mijn droomerige stemming. Mijn vraag van daareven was ik inmiddels vergeten, hoewel er geen antwoord op gegeven was.

— Is er behalve u in het slot al iemand op? vroeg ik ten slotte, terwijl we langzaam voortslenterden.

—. Personne. Dat was de echte Parijsche toon, die zelfs uit de zachtste keel bij een echt kind van den boulevard toch altoos nog ietwat rauw klinkt.

— Maar ik weet iemand, die al op is. Hebt ge mijnheer Frey al een bezoek gebracht?

— Mijnheer Frey — den schilder? Neen. Woont die niet in het slot'

— Wel neen, die woont apart. Hij staat al om vier uur op en^ maakt muziek tot al de kikvorschen in het kanaal in 't water wegkruipen. U moet weten, dat de kikvorschen boos zijn om die concurrentie. . . . Dan begint hij daarna aan een schilderij, dat hij later weer uitveegt. O, hij is zeer grappig, die mijnheer Frey!

Heeft hij u ook reeds geportretteerd?

— Wel neen, wat denkt u wel, mijnheer? Hij schildert alleen Lilly en zegt, dat hij ze maar niet treffen kan. Dat is monsieur Frey's ambacht en ik geloof dat hij heel — heel — nu, help me toch het woord vinden —

— Kritisch?

— Ja, juist. Hij is heel kritisch aangelegd. Maar ge moet hem eens opzoeken, hij is hier dichtbij. Ik zal u bij

Sluiten