is toegevoegd aan uw favorieten.

De godin van het licht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn waarnemen, waarbij ik noodzakelijk weer de kritische beschouwingswijze, waarin ik opgevoed was, moest toepassen. Maar toch was en bleef dit alles van minder belang, van het oogenblik af, dat ik zekere feiten als mogelijk, ja, als bewezen aannam.

Aanvankelijk had ik spiritisme en hypnotisme over een kam geschoren. Ik leerde ze nu scheiden. De verschijnselen van het gewone hypnotisme, en ook die van het gewone, mechanische gedachtenlezen door middel van spierendrukking, ja zelfs de suggestie in wakenden toestand na de hypnose, bleven nog beslist binnen het kader van de oude physiologie.

Het eerste «wonderbare» begon bij de suggestie over groote afstanden heen, zonder persoonlijk tegenover elkaar stellen van den actievenen den passieven persoon. Nauwsloten zich daarbij aan de eenvoudige vormen van het echte gedachtenlezen, van de telepathie. Maar zelfs hier bestond nog een zwakke mogelijkheid dat alles een plaats te geven tusschen de oude natuurkundige wetten; er kon een krachtoverbrengende middenstof, een soort geestelijke ether zijn tusschen hersenen en hersenen. Heel lastig, met de grenzen der oude wetenschap al heel niet meer te vereenigen, werden gevallen van gecompliceerde telepathie, gelijk het tweede gezicht in het sterfuur. En juist hiermede begonnen mijn eigen ervaringen.

Bij wat dan volgde, hield ieder compromis met de officiëele, materialistische levensbeschouwing op: bij het voorspellen, bij het tweede gezicht in zijn verschijningsvorm als voorbode. De begrippen van tijd en van oorzaak verschoven dan besiist. Hoe verder men van af dit uitgangspunt de keten der verschijnselen volgde, des te duidelijker kwam de roode draad der geesten-hypothese naar voren. Dan kwamen de echte manifestaties, de vrij zwevende handen, die Zölner gezien had, de terugkomst van dooden, waarvan de mystieke traditie's vol waren, het bovennatuurlijke krachtsvertoon, het doordringen der ruimte, dat de wiskundige stelling der drie dimensie's openlijk in 't gelaat sloeg, en eindelijk de rechtstreeksche openbaringen der geesten zelf over hun bestaan en over den houw der geestenwereld. "

Meermalen las ik tot middernacht. Dan kwam er een soort Faust-stemming over mijn geprikkelden geest, de schaduwen aan den wand werden gestalten, ik meende een luchtstroom tegen mijn voorhoofd te voelen, ik vernam