Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprongen allen levendig voor haar in de bres, en hijvroe*

sterkte den" halt V°"? 1.°'" verSevinS- Dit vo°rval verH-Pn n, ? i ien Lllly te&en den graaf koesterde, en

m'et - Z°Ch/ Uit te roeien" 1 J'e k^nt hem

Hph Z1J ,eens los ~ Je weet "iet hoe graag hij

echten graaf zou uithangen. Met de zweep met de

lachte ernm L'"y wiIJen dwin2en te experimenteeren! Ik mLi li, n,aar 00 miJ hinderde de gedachte aan de

S's i"PhenL Z°°dra 'k alleen was' Lag de schuld van slachtelflï aan mystieke kracht soms ook aan de ge-

sch,nnpJn nnHPT|kk!,ng' dJe dan de mediumieke eigen■ .PP. ophief. Ik zocht een heelen morgen lang in de

las wïï, lltteratuu'". om een gelijk geval te vinden. Ik naar aLn* g,fhu.WKe mediums, maar ik vond ook een paar goede verhandelingen over de opleiding tot medium

déebeseteUmPHte 0nt,houding Predikten. De Indische fakirs' de beste mediums ter wereld, leefden in de strengste ascese

foo°zenWnSa,MmH,SSChien de SChu,dige" ,k brach'geen slape-" zH uitcSi , ï mfa\ t0e" ik er Lil|y over sP'ak, lachte tprna i p H ~~ geesten toch, die komen wel weer

w V- roes verdoofde voor een oogenblik mijn

bedenkingen, — ze duurzaam verbannen kon hij niet

***

mii HCen Sjh00nenL morgen, na een onweersnacht, gingen hadden w?ugen bl].zonder levendig door 't hoofd. Wij 3Jn hM ~ YalteLr ?" ,k - in 'tmeer gebaad, en waren iZh LPl^°S(? "?g5kIauterd' oin een beschaduwd plekje

eeleek ?n nlu V'"?en" ?e wijde' blauwe watervlakte ©r? 'n " °P den schu>menden vloed van eertijds, wij lagen in onze hemdsmouwen op het warme land, 't j?aa . nog nat aan het voorhoofd gekleefd. Langen tijd Hp HinFeeJ- i^*n den een woord. Na een poosje diepte

mes - terwfi'|C h»rHnaaSt m'J een sigaar °P' en vroeg om mijn SsnêeHJL J daarmee z°rgvuldig het puntje der havanna een"^d: e" als nauwgezet lid van een liefdadigheidvereenigmg di in een leeg lucifersdoosje bij meer dergelijke puntjes gooide, vroeg hij: uc.gcujKe

hïp ^eg*-j'nS' kerel, hoe gaat het met de kleine dame,

fe hoorde? J itme- ,d'e tvveede-gezichts-geschiedenis bij

har! Sïr ' w Wu ernst niets van Thérèse, ik

\v?u a Seschreven en zij mij niet. De vraag van Walter deed mij zeer. Ik had al haar lang moeten schrijven,

Sluiten