Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij maakten een verder uitstapje dan ooit te voren Onderweg bekende mij Lilly, dat het vandaag haar verjaardag was. Dat gaf aanleiding tot groote verkwisting wij dronken in 't verborgen prieel van een obscure herberg een flesch champagne, en haalden zooveel onzin uit, als in dezen verlaten hoek slechts mogelijk was. Bij 't naar huis varen, kantelde ons bootje, en moest ik Lilly een eind ver over ondergeloopen weiden dragen, zelf doornat tot op de huid. Maar wij waren beneveld genoeg, om 't avontuur vroolijk op te nemen, de kleeren droogden aan 't lijf, en de zomernacht was verrukkelijk warm en vol bloemengeur even als onze bruidsnacht.

Toen ik eindelijk mijn kamer binnentrad, waren buiten de

kastanjes heelemaal groen, de vogels kwetterden. Opeens voelde ik mij oneindig leeg, met heimwee naar geest, hoog boven dit minnespel uit.

Sluiten