Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor. Een korte pauze van verbazing - toen brak een »torm los van uitroepen van verwondering. Een nachteliike manifestatie in de vrije lucht, in het park - naar het scheen zonder Lilly s tegenwoordigheid — iets heel nieuws heel onverwachts — en daarom was zeker de tusschenbazend!Van ^ hCele Weken geweest — verbazend, ver-

De bedienden brachten de volgende gerechten od

e" v?rken ?" lePeis klepperden weer, maar niemand had den rechten zin voor tafelgenot.

— Streng genomen heb ik zoo iets al lang verwacht

Hnrfh t6 g* : .ir 1CuS 00gen schitterden als vanouds. Ik durf het met stelllig beweren, maar wanneer niet alles be-

vp'n i' na" ^n/ig^n 7eeu" ^eestenmanifestatie onafhankelijk f Lilly s kracht is een nieuwe phase ingetreden

ze straalt naar buiten, wordt opwekkende kracht voor het anders onzichtbare. Dit Wendenbosch is vol onzichtbare machten. Denkt maar eens aan de sage van Pschipolnitza! Ik heb altoos gehoopt, dat we daar nog eens van zouden hooren' Lilly betwistte vroeger die mogelijkheid wel, doch de dingen zijn nu eenmaal sterker dan zij. Verlaat u daarop

SLwemwe?eld! ErkwaardlSsle. begin van een heel

Ik dacht aan den eersten morgen in het Spreewoud pce".de. graaf in de boot met mij gesproken had over . schipolnitza, de godin van den middag. En ik dacht aan Lilly s woorden in dat middaguur, toen de zon op de korenzee brandde... F

Nooit te voren had het voorgevoel van het mystieke zulk een macht over mij gehad, ik verwachtte stellig van dezen nacht de hoogtste aller openbaringen.

Geen van ons kon tot aan de avonduren de rechte rust vinden. Ik beproefde in mijn kamer te arbeiden, doch te vergeefs. De berichten, die ik las, schenen mij onbeduidend in vergelijking met wat ons wachtte. Toen ik later weer naar beneden in de hal ging, was het heele gezelschap uitgegaan, ik vond ze in het park aan het meer. Uok Ernestme had zich bij ons aangesloten. Lilly was te bed gegaan en liet zeggen, dat ze heden niet meer zou verschijnen en ook in dien nacht niet aan de excursie zou deelnemen.

De hemel was ietwat betrokken, doch de wind dreef de wolkenflarden voor zich uit en het was nog niet te zeggen, of er regen komen zou. Men debatteerde over de

Sluiten