Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag of vochtig weer storenden invloed kon hebben op de geestenmanifestatie. De kapitein meende stellig van ja; de graaf haalde uit de litteratuur gevallen van het tegenovergestelde aan. Tamelijk dicht bij de plek aan den oever, die juist tegenover de ons aangewezene lag, hief een buitengewoon groote rhabarberplant haar geplooide reuzenbladen boven de met gras begroeide helling. Juist toen ik aankwam, had de graaf ongeveer in het midden onder de zware, groene bladen een aan den binnenkant met roet zwart gemaakte dubbele lei, waarvan de randen verzegeld waren, met bindgaren vastgemaakt. De knoopen om den vleezigen stengel werden voor zooveel doenlijk eveneens verzegeld. De mogelijkheid was niet buitengesloten, dat men binnen in de lei den afdruk zou krijgen van een gematerialiseerden geestenvoet. Iets dergelijks was duizendmaal gelukt in spiritistische séances, de graaf bewaarde zelfs zulk een afdruk, dien hij een jaar geleden verkregen had in een donkere scéance met Lilly. Het was hier een unicum gebleven.

Toen na een poos een der jachthonden van den graaf, onze sporen volgend, in het park kwam, besloten we ook den, in de litteratuur over het mysticisme zoo vaak besproken, invloed van de nabijheid der geesten — zelfs wanneer die voor het menschenoog nog verborgen blijven — op dieren eens te beproeven: Hector zou tot het vastgestelde uur bij ons blijven.

De tijd voor het avondeten was inmiddels gekomen en we schreden langzaam, twee aan twee in ijverig gesprek, op het slot toe. De graaf en ik kwamen achteraan. Dicht bij de brug hield de graaf opzettelijk zijn schreden in, tot de vooruitwandelenden ons niet meer hooren konden en zei: — Zeg, wat ik je vragen wou, Walter heeft me eigenlijk op het idee gebracht en ik ben het er met mezelf nog niet over eens. Het geval van heden zal stellig iets buitengewoons zijn en wanneer we het eenmaal publiceeren, moeten we tegen alle criticasters gewapend zijn. Nu meent Walter, dat het tot verkeerde uitleggingen aanleiding zou kunnen geven, wanneer Lilly gedurende die historie zelf onzichtbaar bleef. Men zou — en dat is altoos waar, al doet het er ook absoluut niets toe — men zou beweren dat ook in deze verschijning Lilly's lichaam stak. Men moest daartegenover, meende hij, een zekeren waarborg hebben dat Lilly gedurende dit feit inderdaad op haar kamer is. Wat denk je daarover?

21

Sluiten