Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij. Mijn armen werden zoo slap, dat ik de warme last bijna had laten vallen. God wist hoe dit eindigen moest!

,. ys vensters glansden, maar het was niets dan het maanlicht, binnen was het donker. Toen ik daarna in Hp

koorts' ii'lS heli?er ver'ichte hal alleen bleef met de in koorts ijlende zieke - de graaf wilde een paar van 7.in

bedienden wekken, Frey was de anderen in het nark

tegemoet geloopen - toen had ik een gevóel alsoMk

'fnnHS ,asc^ zou .w°rden van vertwijfeling. Biddende ^en' drongen zich onwillekeurig over mijn lippen woorden, die mij als man toch te hol klonken, en wE' onder den verlammenden druk van het voorgevallene werkelijk de gewoonte van het kind weer terugkwam ... mijn handen op de armen van de stoel geperst, ztide ik, bijna hïdop

schuTdfermzt,n.: T„ GOede Sd,'.f°ede God' laa< Li"y »n-

scnuiaig zijn! Toen onmiddelijk daarna de o-raaf WPPr

S" WS (.me' •°°$' ,achs""w eelaat' ™ hel mfj'

waakte voorbijgaande afwezigheid van geest ont-

h?b Li"y laten wekken, zei hij met zacht trillende stem, zij zal zoo aanstond hier zijn

— Twijfel je? vroeg ik angstig.

— Ik weet het niet, antwoordde hij somber vanuit

i rh< Pe" f balcondeur, ik weet niet of ik twijfel maar licht zal er komen, dat weet ik. J '

keereJï?dën.h°0rde ^ voetstapPen van de uit het park terug-

, ~ ^ier hebben we in ieder geval nog een lei zei de kapitein, toen zij m het licht van de lamp kwamen. — Het is buitengewoon merkwaardig, het andere ook.

struik "wl'c ht u't- Het gras achter de rhabarber-

lane ni.t nnnerf/g i 3,ff ee" lichaam daar ee" Patang pl3t op den grond gelegen had. Dicht bij het water

waïeï Zdë Ph°sPh0^damPen opgewekt, want daar

u ; " de meest verschillende voorbereidselen en over7b'aS" "°ë zichtbaar, en onder anderen nog een pijp zegellak en een gevlochten waskaars. De bevestiging vaE de lei aan de plantenstengels was blijkbaar precies aan de onze nagebootst, ook de zegels van de gevondenTei zelf zaten op dezelfde plaatsen als op de oorspronkelijke

vertoond in beid* gevallen hetzelfSook £

vertoonde ze het grafelijk wapen.

nm ,7, Nu' wf..,zu"en zien, zei de graaf, terwijl hij de leien om ze te vergelijken onder de lamp hield, al ging vandaag

Sluiten