Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u niet bedrogen heeft en haar wonderen echte spiritistische wonderen waren.

— Die bewijzen za! ik wei vinden, riep de graaf Als ge in het park waart, dan ...

Nu kon ik mij niet meer bedwingen, ik trad naar voren en zei met vaste stem: - Ik kan getuigen, dat Lilly niet in het park was. Ik bezweer u allen, houdt toch op We laten ons tot waanzin ophitsen, Lilly brengt ons nu zelf op een verkeerd spoor, ze beschuldigt zichzelf, uit toorn tegen ons, uit toorn, omdat zij onschuldig is'

De graaf wendde zich niet een verwilderden blik naar mij.

Jij — ? zeide hij, jij — staat voor — Lilly — in"? — je weet ?

— Ja, ik weet! ging ik voort en vertelde zoo kort mogelijk mijn avontuur in den boom. De uitwerking was beslissend. Hoewel dit verhaal geen enkel der hoofdargumenten ter zijde kon schuiven, noch de lei, noch de voorspelling, noch Ernestine's onbetwistbaar bedrog was de psychologische uitwerking toch voldoende voor' een volkomen ommekeer. Vanaf dit oogenblik twijfelde niemand meer aan Lilly's feitelijke onschuld.

Er ontstond een pauze.

De graaf had het hoofd op de borst laten zinken, zijn rechterhand lag zwaar op den hoek van de tafel. Eindelijk zei hij op somberen toon: — Miss Lilly wist u niet af van Ernestine s bedrog?

— Stellig niet!

— En heeft Ernestine bedrogen?

Ernestine is een arm, dom ding. Zij heeft voor haar meesteres willen spelen en heeft zich aangesteld als een schoolmeisje. Ze verdient nu niet beter.

Maar Lilly, hoe kondt ge voorspellen... ?

— Wat heb ik voorspeld?

De kapitein trok zijn manchet uit, ging bij de lamp staan en las : p

Ziet toch, ziet te middernacht, o wat is dat aan het meer, waar de boot ligt, boot ligt, is dat een geest ? uaat, hoort, gaat er heen, te middernacht, middernacht ja ziet zelf, ik kan niet mee, niet, kan, kan, o!

Lilly glimlachte — glimlachend keek ze den een na den ander aan — en zweeg. Ieder ons had hetzelfde gevoel : in deze woorden werd feitelijk alleen maar naar een gebeurtenis gewezen. Lilly had helderziend dat feit gezien evenals dien brand in het Molendorp. Het feit was ge-

Sluiten