Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vrijen wil, zoodra sexueele hartstocht in 't spel kwam

T* ™eerlegd- dat Lilly's kracht leed onder de zinnelijke verhouding. En zeker was niemand in de

werel minder geschikt om als koele waarnemer met Lillv

te experimentelen dan ik. Een lange scheSg door vel-

hët besiVa De laaf JaSf h-! !"adikaalste middeI- Ja, dat was net oeste. De laatste twijfel zou op het nieuwe sla^vplr!

wijken. Misschien waren de mannen in München nog veel

interessanter dan de tafelronde van den graaf de romantiek

Vmnr£r ophouden' en het verstand alléén zijn plaats innemen Vroolijk geworden door mijn overdenkingen, begon ik wS

I niTol die <mn'' f""06' ?at ik "U ee" góede" vërhande ng trof die mij, tenminste voor t oogenblik het vertrouwen teruggaf. Een glanzend perspectief zag ik vóór milde we enschap nog tijdens mijn leven bekeerd door de vers ehpende spmtistische feiten Mijn eigen naam blonk bereikt IS uV3n JeuSdlge eerzucht zou worden

overdacht dë vPlP V*rscfeen m,ï in ee" stralend licht. Ik T," de vele dwalingen van mijn leven — nu zou alles toch nog goed worden.

En uit een roman van Walter Scott schoten mii Hp

v3erfïtiigta^a^TltStU-art !6 bin"en: ~ Wanneer Maria veder stijgt, dan zult gij, getrouwen, alle met haar stijgen

naar Engeland on'ïft" t* ?j S^nheid harer vlucht' ongelukldg vertrek. beS"SSende kee«""« ™

Sluiten