Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kaars brandde; het deksel van de schrijftafel stond open en papieren waren in het vak zichtbaar.

Er hing een brandlucht, Lilly hield een halfverkoold papier in de hand.

Toen zij den graaf herkende, trad zij hem trotsch, hoog opgericht tegemoet.

— Wie dringt 's nachts in mijn kamer?

Haar stem had een metaalklank. Zij stond in het dubbele licht van de maan en van de kaars en was schoon als een standbeeld. Haar oogen stonden wijd open en ze scheen een laatste betoovering op ons te willen uitoefenen.

— Het is te laat, miss Lilly! zei de graaf met snijdenden hoon en keek daarbij naar het halfverbrande papier. Maar het was als bedoelde hij alles.

Hij greep haar bij den arm.

— Heer graaf, wat vermeet... ga heen ...

Hij liet haar niet uitspreken. Zijn ijzeren greep omklemde haar bloote pols, hij rukte haar tot de deur en stiet haar naar buiten. Een oogenblik lang hield hij kalm de losse deur toe, tot haar stap zich op de trap verwijderde. Er klonk nog iets als een schrille lach, eindelijk verloor zich het geluid der schreden, een deur sloeg beneden in het slot dicht en het werd stil.

Nu mag die heks voor mijn part het huis boven ons hoofd in brand steken, maar ik wil zien wat er hier in deze lessenaar was, dat verbrand moest worden. Mijn dagboeken heeft ze niet, die zijn in mijn kamer. Maar we zullen zien.

Er zat in dat diepe vak een heel archief boeken, schriften, kranten, brieven. De kaars flikkerde, maar we zagen genoeg. Ik greep het bovenste pak. De dingen lagen, naar't scheen, ordeloos door elkaar, eenvoudig maar stuk voor stuk eringeworpen om ze snel weg te kunnen sluiten. Bovenop lag een gekwiteerde rekening van verschillende chemicaliën, waaronder een vrij belangrijk bedrag voor phosphorolie en lichtgroene schmink. De nota was voor miss Lilly Jackson.

Zoo, zei de graaf. Dat is nummer een. Dat was voor Ernestine. Ik wist het ook wel. Dat arme meisje was een figurante, anders niets.

Nu volgde een bundel papieren — wild door elkaar geschreven proeven van onderstbovenstaand schrift — het heele arsenaal der voorbereidende studiën — een tabel der Grieksche klanken, reeksen Hebreeuwsche letters. De graaf zocht haastig verder, haalde ook eenige dieper liggende

Sluiten