Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•f 'JeSch.?t wa* z2° nal?ij gevallen, dat ik het gevoel had,

da eïne woES" Z mij V00ruit' met slecht*

dat eene vvoord, dat op mijn lippen verstijfd scheen te

z.jn geweest, en eerst nu kwam : Genade, gebade.

Het was te laat. 8

Tusschen de boeken, het hoofd tegen de onderste hS hnnfH8 ee\do°d* vrouw- ,k knielde neer en trachtte vloeide blrïïri h h ü' U'!1 het verP'etterde voorhoofd tnS h f u6'^/,00^ in de helle manestralen.

stuLerkampr n H , vf? °P C" bracht het in de

studeerkamer. Om den graaf bekommerde ik mii niet ik

wist met eens of hij er nog was. Tegen den wand stond

nn Mn' IJ,Zeren f met de verschoten reisdeken. Hier nLr h y Sh le^erstede legde ik de doode. Er kletterde wat naar beneden — de starre trekken waren bij 't lamplicht

kirfd"S onTlleni ^ .d'e -Van een arm' bleek' geslagen eédra^n - p". V,,2 ?T 'et$ 7 zi< had ee" valsch gebit WnnHpri -t • !, ,eu&en> door den dood onthuld. Wonderlijk zijn de menschelijke gevoelens - tot od deze seconde had ik koud gehandeld, als een dokter — nu kwam overweldigend smart en afkeer, berouw, mede-

efdï —"Hwanhoo,P' alles tegelijk - en ten laatste: de 11? t, + V-lf" sloeSen> stemmen riepen op de trap — ik meer 't h h TÏ voorhoofd twee-, driemaal,, altijd

mifa baard en v Z\ "• °°k °Ver mij heen' het kIeurde ' verdofte m'J" °ogen - bloed, alles bloed en liefde, oneindige, onstilbare liefde

i.,;h ~~ n^far°P ~ uit een andere kamer — een hard luid naklinkend, tweede schot. '

Ik wist, wie dat offer was.

Sluiten