Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

oor ons allen waren de vreeselijke daad en de zelfmoord van den graaf gebeurtenissen van zooveel beteekenis, dat de geestelijke zijde de,^ catastrophe

Se aandoening bij t t ■ S1 k vooTbï wa'rhad een ijzige Se rich van mijn ziel meester gemaakt. M„n verstand,

E" ^Natuurlijk kon Sen^entuTg, onder zulke oms.andikheden niets van mijn vertrek komen. De gerechtelijke vaststelling der feiten volgde, een bloedverwant van den graaf verscheen, een stijve, hoffelijke heer, wiens voornaamste ftreven daarin bestond, de zaak zooveel moge ijk te: bemantelen opdat de familienaam geen schade zou lijden en nog meer opeenvolgende gebeurtenissen namen nog vele

dageJn Tè^enstellfn^^^VaU^'en den kapitein, die eerst to+aal het hoofd kwijt waren, verbaasde ik mijzelf ovei

Sluiten