Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III. Bh'

De gevolgen van den afwijkenden douw dek zintuigen.

Waarom zijn de roofdieren bang voor vuur?

Waarom is het wild bang voor lappen ? . ' ' '

Het met groote oogen aanstaren van runderen en antilopen.'

ue koe voor een nieuwe deur

De zoogenaamde domheid der rupsen

'44

Uitweiding.

Het verschil in uitwerking van verschillende factoren in

de natuur op dieren, wier hoofdorgaan de neus is . . I4g De theone van jager over den invloed van den reuk op den trouw der dieren .... P

De kleine passen door dieren gemaakt . ' 'f9

De postverbinding der dieren

Waarom blaft de mops tegen de maan ? T

Waarom zijn de paarden schrikachtig?

Het zoogenaamde speelgoed van enkele knaagdieren ' ' xoo Het uit het water springen der walvisschen . . . . [ ^

HOOFDSTUK IV.

Bewijzen voor de juistheid der hier gegeven theorie. Kunnen de vogels speuren?

Neusdieren worden gemakkelijk blind

G^!T,dere V°°rbeelden Van de wet de' spaarzaamheid.' "9 Goede klimmers zijn slechte loopers en omgekeerd . . 22g

Gehoornde dieren en dieren met een sterk gebit 2Z

Het gemeenschappelijk optreden van oogdieren en neusdieren.

Ue dieren als wachters en waarnemers .

HOOFDSTUK V.

De invloed van het geslachtsleven.

De aantrekking door het verschil in geslacht uitgeoefend 245 De dressuur der neusdieren ...

Nog enkele slotopmerkingen .' ^

Aanhangsel 5°

Recapitulatie .

Sluiten