Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de kas zijne inkoopen betaalde, stond Azor kwispelstaartend en vriendelijk grijnzend naast hem, keek hem met zijn volle hondenverstand aan, en duwde ook wel eens zijn langen, smallen snuit tegen den zak van den betaler, die dan eindelijk, als hij een vreemdeling was, den bediende vroeg naar de reden van dit vreemde gedrag. Dan kreeg hij de mededeeling, dat Azor een paar centimes ter leen wilde hebben. Gaf men hem dan voor de aardigheid b.v. een vijf-centimestuk in den bek, dan kwispelstaartte hij nog vriendelijker, als dankte hij voor de gave, en vloog hij rechtuit naar den overkant der straat, waar verschillende snoepkraampjes staan. Men noemt de eigenaars dier kraampjes hier bragadschins. Bij zulk een bragadschin zocht dan Azor de ééne of andere lekkernij uit, door met den snuit daar naar te wijzen. De verkoopers wisten reeds, dat Azor contant betaalde, zij gaven hem dus de verlangde lekkernij, waarop hij het muntstuk in hun hand liet vallen. Dikwijls had Azor twee, drie of wel eens vier nikkelen munten in den bek, die hij bijeen gebedeld had : in dit geval wees hij naar meerdere snoeperijen. Azor vergat zich al te dikwijls ook zóó ver, dat hij een oplichter werd, en wel dan, als hij wel lust had in snoeperijen, maar geen geld. Dan wees hij met den bek naar het duurste, wat de bragadischin op zijn snoeptafeltje heeft, en vluchtte hij, zoodra men het hem gegeven had. Hij vermeed dan den bedrogen verkooper dagen na elkander, totdat hij plotseling, als hij weer geld in zijn bezit had, kwam aandraven, zijn geldstuk aan den koopman gaf en dan trotsch wegging. Ook maakte Azor dikwijls uitstapjes naar de varkensslagers en worstverkoopers in de buurt, en het is werkelijk niet overdreven, als ik zeg, dat hij de waarde van het geld kende. Hij wist nauwkeurig, dat hij met één of twee vijfcentimestukken alleen bij den bragadschin iets kon koopen, doch dat hij zich met de groote twintigcentimestukken in deftige winkels kon wagen. Azor was ook één van die weinige dieren, die zich aan

Sluiten