is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemde gezichten; hij liet dan ook geen enkel geluid hooren. Eindelijk gaf hij mij grijnzend een oorvijg en beet hij mij onmiddellijk daarop in den neus".

Wat beteekent die oorvijg en die beet in den neus anders dan de woorden: „Mensch, ik versta geen woord van wat ge zegt".

Het leven der dieren op zich zelf en in troepen ;

goede en slechte vaders in de dierenwereld.

Waarom leeft de gorilla alleen? Waarom doet hij niet zooals de andere schepsels en in de eerste plaats de mensch, die zich alleen op hun gemak gevoelen in het sociale verband ?

In mijn werk: „Polyphemus een gorilla" heb ik dit punt uitvoerig besproken. Wij voeren hier alleen het volgende aan i):

Wanneer in het volgende gesproken wordt van het leven der dieren in staten, dan bedoelen wij alleen de hooger georganiseerde zoogdieren en vogels, die om hun verstand zeer dicht bij den mensch staan. Met voordacht zijn dan ook de bijenen mierenstaten buiten beschouwing gelaten, daar hier geheel bijzondere verhoudingen in het spel zijn ; men denke b.v. aan de groote beteekenis der geslachtlooze werkbijen, aan de vermenigvuldiging door één enkel wijfje enz. Terecht heeft men bijenkorven beschouwd als een enkel individu, waarbij door eene bijzondere organisatie de cellen afzonderlijk een eigen bestaan leiden als bijen.

Het feit, dat talrijke dieren in troepen leven — zooals de meeste apen met de reeds genoemde uitzondering van den gorilla, de wilde runderen, olifanten, antilopen, zebra's, bevers enz. — andere daarentegen slechts alleen of paarsgewijze gevonden

1) Vergelijk: „Die Tiere und der Staat, Zeitgeist No. 46, 1902.