Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gorilla. Hij zegt namelijk het volgende: lederen avond bouwt hij een nieuw nest en wel op gezonde slanke boomen, die niet veel dikker zijn dan £ meter; dat nest bouwt hij ter hoogte van vijf of zes meters. Het wordt op de wijze van een ooievaarsnest uit groene twijgen gebouwd op de eerste vertakking van dikkere takken. De jongen, en ook de moeder, zoolang zij nog warmte noodig heeft, rusten daarin des nachts uit, terwijl de vader den nacht doorbrengt, neergehurkt aan den voet van den stam, en met den rug daartegen leunend, waardoor hij de zijnen kan beschermen tegen de overrompeling van den luipaard".

Een ander bewijs voor de hierboven verkondigde meening is de levenswijze van den wolf, die des zomers alleen, des winters echter in troepen leeft. De reden, dat hij in den winter in troepen leeft, is deze, dat hij alleen zóó in staat is, gedurende den winter zijn leven te behouden. Slechts in troepen is hij in staat grootere zoogdieren, zooals paarden, runderen, menschen, met goed gevolg aan te vallen. Indiende tegengestelde opvatting omtrent de hoeveelheid voedsel juist ware, dan zou de wolf juist omgekeerd handelen, daar in den winter veel minder voedsel aanwezig is en het lichaam in de koude veel meer voedingstoffen noodig heeft; hij zou dan in den zomer in troepen leven en in den winter alleen. Hieruit blijkt ten duidelijkste, dat de gegeven verklaring onjuist is.

De gorilla leeft dus niet daarom alleen, omdat hij te veel eet, en er gebrek aan voedsel zou zijn als hij in troepen leefde, maar omdat hij, als het moet, het alleen wel met alle vijanden kan klaar spelen. Datzelfde is het geval bij de beren, en evenzoo bij een aantal roofdieren, zooals leeuwen, tijgers, luipaarden enz.

Zeer juist zegt dan ook Darwin : „Voor zoover de lichaamslengte en lichaamskracht betreft, weten wij niet, of de mensch van de ééne of andere kleine soort afstamt, zooals van den

Sluiten