is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledematen, zijn klauw he .ft gedaan, beschouwt hij als zijn hoofdtaak, en daarmede stelt hij zich tevreden. Bij den beer en den gorilla zijn de armen de voornaamste ledematen, en het gebit komt slechts in de tweede plaats in aanmerking. Bij den olifant is uit den aard der zaak de slurf het voornaamste zijner ledematen. Alle dieren van horens voorzien, hebben natuurlijk in die horens hun voornaamste wapen, terwijl meestal de voorste pooten als reserveleden dienst doen. Evenals de olifant verpletteren b.v. buffel en eland den neergeworpen tegenstander met hunne voorhoeven.

Vergelijkt men hiermede den mensch, dan zal men moeten toegeven, dat het verschil zeer aanzienlijk is. Bij den cultuurmensch is de hand bijna alles, terwijl het gebit nauwelijks eene rol speelt. Daar de klauwen der verschillende soorten van katten in de verste verte niet in geschiktheid kunnen vergeleken worden met de hand, staat de aap, wat practische vaardigheid met zijne ledematen betreft, zeer dicht bij den mensch, en in ieder geval ook de olifant met zijn zoo practische slurf.

Het onvoldoende der pogingen tot verklaring, die tot nu toe zijn aangewend.

Indien men zich de bovengenoemde verschillen in de beteekenis der verschillende ledematen niet duidelijk genoeg voor oogen stelt, kan men gemakkelijk bij de beoordeeling der handelingen van een dier tot onjuiste resultaten komen. Indien bijvoorbeeld bij eene kudde runderen eene koe in de modder inzakt, en de andere runderen onverschillig verder trekken, zonder eene enkele poging te wagen, het slachtoffer te helpen, dan kan alleen een dwaas klagen over de verregaande domheid der runderen. Waarmede immers zouden zij de wegzinkende koe kunnen helpen ? Toch niet met hunne horens ?