Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Australië, den ozelot, eene kattensoort uit Zuid-Amerika, de wilde kat, den los enz.

Het zou in de hoogste mate interessant zijn, als wij eene volledige lijst hadden van alle dieren, die op die wijze aanspraak maken op het eigendomsrecht van een bepaald gebied. Dit zal echter eerst mogelijk zijn, als de natuuronderzoekers aan dit zoo veronachtzaamde onderwerp wat meer opmerkzaamheid schenken.

Brehm schrijft over den arend: „Het arendspaar houdt het gebied, dat het eenmaal heeft gekozen met hardnekkigheid vast; als de overvloed aan wild het toelaat, verlaat het ook 's winters zijn rijk niet 1) enz.

Van de verwilderde honden uit het oosten zegt hij: „Iedere straat heeft hare eigen honden, deze verlaten die straat niet; zij doen dan ook zooals de bedelaars doen in onze groote steden, die ieder hun eigen standplaats er op nahouden, en wee den hond, die het waagt een vreemd gebied te bezoeken. Ik heb dikwijls gezien, hoe alle andere honden op een dergelijk ongelukkig schepsel aanvielen en hem gewoon verscheurden, als hij zich niet door een snelle vlucht wist te redden." 2)

Hieruit blijkt, dat ook de gezellig levende dieren, evenals de op zichzelf levende, aanspraak maken op een bepaald gebied, evenals in de menschenmaatschappij iedere natie met zorg haar grondgebied bewaakt. Het is dus niet te verwonderen, dat bij de apen, die veel dichter bij den mensch staan, de heftigste strijd gevoerd wordt over nuttige voorwerpen. Een zoodanige strijd tusschen Huimans (Indiaansche apen) om het bezit van een boschje met mangaboomen wordt aldus beschreven: „Eerst namen alleen mannetjes aan den strijd deel, twee tegen één toen echter één van die twee door een beet in de keel en het openscheuren van den hals gedood was, kwamen ook enkele

1) Deel VI, blz. 612.

2) Deel I, blz. 574.

Sluiten