Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk moeten wij er nog op wijzen, dat speuren en snuffelen, wat het begrip betreft, volkomen identiek zijn. Het eerste betreft het ruiken van voorwerpen op grooten afstand, het tweede dat van nabijgelegen voorwerpen. Het lezen en het uitkijken boven in den mast verschilt eveneens alleen in den afstand, beide geschiedt echter alleen met de oogen.

De voornaamste onjuiste opvattingen.

Nadat de zoo dikwijls miskende aard der bijziendheid nu is vastgesteld, willen wij nog eens nauwkeurig acht geven op de onjuiste opvattingen, die bij de beschouwingen onzer tegenstanders een groote rol spelen.

Bijna overal vindt men de onjuiste voorstelling, dat eendier verstandig is, als het zonder hulp den goeden weg naar huis kan vinden. Dat het dien weg vindt, is inderdaad waar, maar ik ontken, dat het een bewijs is van verstand. Was het tegendeel het geval, dan moesten de natuurvolken, die nog heden ten dage een plaatszin bezitten, verstandiger zijn dan wij, iets wat toch niemand in ernst zal beweren.

Volkomen terecht zegt Perty: „Vele dieren hebben eene merkwaardige gave, verre en ingewikkelde wegen te vinden, als zij die slechts eens hebben afgelegd. Rengger verhaalt, dat paarden in Paraguay, die den meer dan honderd uren langen weg van Villa real naar de missies slechts eens hebben afgelegd, na verscheidene maanden langs denzelfden weg naar Villa real terugkeerden. Een bulhond, die door d'Obsonville in Pondichery was groot gebracht, vergezelde dezen en een vriend naar Bangalor, dat driehonderd uren daarvan verwijderd was, een reis over stroomen en bergen, die bijna drie weken duurde. Bij Bangalor raakten zij den hond kwijt, die nu den verren weg naar Pondichery terugliep, en wel recht naar het huis van den commandant der artillerie Beylier, een vriend van d'Obsonville, met wien hij samenwoonde. Kunnen gevallen, waarbij honden

Sluiten