Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de hier gegeven verklaring juist, dan moet hieruit volgen, dat dieren met een goed gezichtsvermogen geen ontzag hebben voor lappen, dus b.v. niet de los of andere katachtige roofdieren, zooals de leeuw, de tijger enz. En inderdaad heeft dan ook nooit iemand gehoord, dat men een leeuw of een tijger alleen met lappen kan vasthouden, terwijl men bij de olifanten, die zwak van gezicht zijn, dergelijke middelen, zelfs ook gewone takken, met goed gevolg kan aanwenden. Reeds tegenover de drijvers gedragen zich dieren met een goed en met een slecht gezicht op zeer verschillende wijze. Een der beste kenners der lossen, Noleken, zegt van deze: „Slechts weinige dieren laten zich door een zoo nietig verdedigingsmiddel drijven als de vos, maar geen enkel dier laat zich moeilijker drijven dan de los." Zijne wijze van argumenteeren is allerkomiekst. Hij zegt namelijk: „Dit wordt verklaard uit het volkomen verschillende karakter van beide dieren. De vos is een schuw en voorzichtig roofdier, doch bezit in hooge mate die rust en die bedachtzame tegenwoordigheid van geest, die aan alle kattensoorten schijnt eigen te zijn. Hij vermijdt den mensch, doch is voor geraas niet bang."

Dit zou dus volgens Noleken de verklaring van het verschijnsel zijn! Zijn dan de vos en de wolf zooveel dommer en banger? Zeker niet! De werkelijke grond is echter deze, dat de los met zijn goed gezicht van den boom uit drijvers en jagers kan onderscheiden, wat den wolf en den vos met hun zwak gezicht niet mogelijk is. Hieruit kan ook verder verklaard worden, waarom het wild in de duisternis niet steeds ontzag heeft voor lappen. Des nachts trekken uit den aard der zaak schreeuwende kleuren niet zoozeer de aandacht. Het is evenmin bij de dieren domheid, wanneer zij met hun slecht gezicht angst hebben voor lappen, als het bij de menschen als domheid kan worden aangemerkt, dat zij met hun slechten reuk een inbreker, die onder het ledikant gekropen is, niet ontdekken en dat zij zich argeloos te slapen leggen.

Sluiten