Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omgekeerd moet een neusdier niet daarom voor verstandig gehouden worden, omdat het vergiftigde spijzen kalm laat liggen, zooals onder anderen veldmuizen vergiftigde tarwe, terwijl zoo slimme oogdieren, als kraaien en musschen, dikwijls daaraan ten offer vallen.

Hieruit volgt dus, dat de dieren zich zeer verschillend zullen gedragen ten opzichte van de hemellichamen, naarmate zij oogdieren of neusdieren zijn.

Het heeft reeds bij de oude Egyptenaren de aandacht getrokken, hoezeer de apen op hemellichamen letten. Brehm zegt l): „Het onderzoek heeft bevestigd, dat onder de dieren, die door de oude Egyptenaren in tempels als heilig gehouden worden, en die na hun dood worden gebalsemd, zoodat een aantal mummies daarvan gevonden worden, ook de hamadryas behoorde. Wij weten, dat die soort van apen gewijd was aan Thoth (Hermes) als godheid van schrift en wetenschap in het algemeen, en ook als godheid van de maan, en dat zij in verschillende tempels en in de eerste plaats te Hermopolis werden gehouden. De Egyptische priesters, wetend, hoe slim die dieren waren, zullen zeker niet hebben verzuimd, ze allerlei verrassende kunstjes te leeren, en onder andere ook het krassen van enkele teekens op een schrijftafeltje, welke teekens dan wel zullen zijn uitgegeven als hiëroglyphische teekens, en daarmede hangt misschien samen het vroeger genoemde, in de inscripties gevonden beeld van een schrijvenden mantelbaviaan (Cynocephalus hamadryas). Zoo vindt men ook vermeld, dat men dit dier heeft geteekend, om de maan aan te duiden, daar men den wonderbaren invloed van dat hemellichaam op die baviaansoort had waargenomen, zooals bleek uit het feit, dat de mannelijke hamadryas tot de diepste treurigheid verviel over het verlies der maan, zich tegen dien tijd verborg en geen

1) Deel I, blz. 53.

Sluiten