Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurvolken zijn dikwijls de meest verbazingwekkende voorbeelden verhaald, doch meestal gold het op zichzelf staande waarnemingen, terwijl er nog groot gebrek bestaat aan onderzoekingen over dit onderwerp, die werkelijk iets beteekenen. Het is de verdienste van Professor Haddon, den ethnoloog der universiteit te Cambridge, die in 1898—1899 eene wetenschappelijke expeditie ondernam in Australië en zich gedurende langen tijd op de eilanden van straat Torres ophield, dergelijke onderzoekingen te hebben gedaan. Hij had daar op het eiland Murray een laboratorium opgericht, uitsluitend voor zijne onderzoekingen, waarvan hij het resultaat heeft gepubliceerd in zijn werk „HeadHunters", dat verschenen is bij Methuen en Co. te Londen. Zij die geneigd zijn de natuurvolken ver boven de Europeanen te stellen wat betreft de scherpte van hunne zintuigen, worden wel eenigszins daardoor teleurgesteld. Wel overtreft hun gezichtsscherpte die van den gemiddelden Europeaan, doch niet veel, en daarom komt dan ook Haddon tot de gevolgtrekking, die veel waarschijnlijkheid heeft, dat de voorbeelden, die door een aantal reizigers worden medegedeeld omtrent de scherpte van het gezichtsvermogen der wilden, alleen bewijzen, dat de natuurvolken een sterk ontwikkelde geschiktheid voor waarnemen hebben, die zij verkregen hebben door eene langdurige vertrouwdheid met hunne engere omgeving. Slechts bij enkele bewoners der Murrayeilanden was de gehoorscherpte grooter dan bij Europeanen met een scherp gehoor; de meesten konden echter niet zoo goed hooren als de Europeanen; men diene hierbij echter in het oog te houden, dat alle onderzochte inlanders duikers waren, en dat het een feit is, dat door dat beroep het gehoor verzwakt wordt. De reukzin werd onderzocht door oplossingen van valeriaan of van kamfer; er was bij verschillende individuen wel verschil in gevoeligheid voor die geuren, maar niet anders dan bij de blanke leden der expeditie." Hiermede komt volkomen overeen, wat Fritsch ter weerlegging van

Sluiten