Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarom in blindeninstituten, waar toch ieder aanwezig zintuig zoo nauwkeurig mogelijk wordt waargenomen en geoefend, niet door voortdurende oefening speurders worden gevormd.

3) In Berlijn laten zich telkens wilden bekijken. Waarom? Opdat de impressario geld verdiene. Waarom is dan nog nooit een speurend natuurmensch vertoond ? De politie zou zeker een zoodanig iemand, die onschatbare diensten zou kunnen bewijzen bij het ontdekken van misdaden, tegen goud willen opwegen, waarbij de tusschenpersoon een flinke provisie zou kunnen verdienen.

Neusdieren worden gemakkelijk blind.

De volgende omstandigheid bevestigt de bewering, dat men oogdieren streng van neusdieren moet onderscheiden.

Het is eene door de ervaring algemeen bevestigde wet, dat elke ziekte zich met voorliefde werpt op de zwakste organen. Waar zal men dan gemakkelijker blinde schepselen vinden ? Het antwoord kan slechts zijn: „onder de neusdieren." Daar bij deze de oogen slechts een ondergeschikte rol spelen, zoo is het duidelijk, dat oogoperaties op neusdieren inderdaad doelloos zijn. De algemeene opinie staat hieromtrent echter op het tegenovergestelde standpunt l).

Zoo kon men voor eenige jaren in de dagbladen een bericht lezen, volgens hetwelk men een wolf, die in den zoölogischen tuin te Berlijn aanwezig was, van de grauwe staar had geopereerd, welke operatie schijnbaar met gunstig gevolg was bekroond. Dergelijke gevallen, dat dieren van een oogziekte worden

geopereerd, komen volstrekt niet zeldzaam voor, zooals later nog

nauwkeuriger zal worden beschreven. Een bevriend dokter, met wien ik mij hierover onderhield, liet zich hierover aldus uit. „Het is", zeide hij, „van het grootste belang, er op te wijzen, dat

1) Zie hieromtrent: Oogoperaties bij wilde dieren, in de „Tïgliche Rundschau" No. 201 ên 202 van 28 en 29 Augustus 1902.

Sluiten