Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide andere zoo verstandige en voorzichtige dischgenooten een zeer krachtige hulp in den strijd om het bestaan.

In Afrika leeft nog een andere, bekende wachter, de trochilus, waarvan reeds de ouden spreken. Als de krokodil met gewapenden muil op het land ligt, zoo verhaalt Plinius, vliegt de vogel trochilus aan, glipt hem in den muil en maakt dien schoon. Dat doet den krokodil goed en daarom spaart hij den vogel; ja zelfs opent hij den muil verder, opdat de vogel gemakkelijk weder den muil kan verlaten. Die vogel is klein, niet grooter dan een lijster, hij houdt zich op in de nabijheid van het water, en waarschuwt den krokodil voor den ichneumon of pharaorat, die de krokodileieren weghaalt, door zoowel door zijne geluiden als door te pikken tegen den snuit van den krokodil, dezen wakker te maken.

Brehm bevestigt de juistheid van het bovenstaande. Hij zegt l): „Met volle recht draagt hij zijn uit het Arabisch vertaalden naam, doch hij bewijst niet alleen den krokodil, maar alle overige schepselen, die op hem willen letten, wachtersdiensten. Ieder schip, ieder aankomend mensch, ieder zoogdier, iedere eenigszins groote vogel wekt zijne opmerkzaamheid op, en hij haast zich dit telkens door luid geschreeuw mede te deelen. Prijzenswaardige slimheid, een scherp beoordeelend verstand en een bewonderenswaardig geheugen kenmerken hem; het schijnt alsof hij geen gevaar vreest, om de eenvoudige reden, dat hij het gevaar kent en weet te schatten. Met den krokodil leeft hij werkelijk op vriendschappelijken voet, maar niet omdat dat vraatzuchtige kruipende dier welwillende gevoelens jegens hem koestert, maar omdat zijn slimheid en behendigheid hem beveiligen tegen boosaardige begeerten. De diensten, die de wachter van den krokodil bewijst, berusten dan ook op zijne waakzaamheid en op de juiste beoordeeling der omstandigheden en gebeurtenissen. Het geschreeuw, dat 1) Deel VI, blz. 266.

Sluiten