Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

De invloed van het geslachtsleven.

De aantrekking door het verschil in geslacht uitgeoefend.

Dat een dier zich tegenover zijn meester, die hem verzorgt en voedt, anders gedraagt dan tegenover een vreemde, is niet te verwonderen. Waarom echter datzelfde dier zich verschillend gedraagt tegenover de verschillende leden eener familie, die allen even vriendelijk tegen hem zijn, schijnt op het eerste gezicht onverklaarbaar te zijn.

Na jaren lange waarnemingen — vooral bij honden en papegaaien — is het mij gebleken, dat de sleutel tot dit raadselachtige verschijnsel gelegen is in het geslachtsverschil; mannelijke dieren betoonen zich vriendelijker tegenover vrouwen, vrouwelijke dieren tegenover mannen. Om volkomen zekerheid te verkrijgen, wendde ik mij om inlichtingen tot een beroemd directeur van een circus, en vroeg ik hem naar zijne meening over mijne theorie. Ik dacht, dat iemand die zijn dagelijksch brood verdiende met de dressuur der dieren, zeker wel een gevestigde meening hierover zou hebben.

Ten hoogste verbaasd was ik, toen hij in een uitvoerig schrijven ieder verband van dien aard loochende. Dit is voor mij een bewijs, hoe dikwijls zelfs menschen van het vak in zaken, die hen onmiddellijk belang moeten inboezemen, door de boomen

het bosch niet zien.

Korten tijd daarna kwam mij toevallig het boek in handen

Sluiten