Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het meisje, omhelsde het en deed, alsof hij haar wilde kussen. Dit was te veel voor den verliefden mandril. Als razend vloog hij op den man af, met het heilige plan, hem te verscheuren, doch om dit doel te bereiken, moest hij noodzakelijk de kooi binnen gaan. Alle overleg was nu vergeten; de jaloersche aap ging zonder nadenken door de open deur en zag zich een minuut later achter de ijzeren tralies opgesloten."

In overeenstemming met hetgeen hier is gezegd, argumenteert professor Jager zijn wet aldus :

„Bij wilde dieren gelukt het temmen van het mannetje gemakkelijker aan een vrouw, dat van een wijfje aan een man; mijne beide tamme wolvinnen waren aan mij en mijne jongens gehecht als honden, doch voor mijne vrouw en mijne dienstbode hadden zij slechts gehuil en nijdige blikken over. Een teef hecht zich veel inniger en gemakkelijker aan een man, dan een reu, terwijl deze zich veel gemakkelijker aan een vrouw hecht. Menige hondenliefhebber zou veel liever een teef houden ; daar zijne vrouw zich gewoonlijk niet met haar verdraagt, moet hij zich met den reu tevreden stellen. Dat de stieren zich door een dienstmeid veel gemakkelijker iaten behandelen dan door een knecht, is een niet minder bekend feit. Mijne ondervindingen strekken zich uit over marters, vossen, beren, antilopen, herten, verschillende soorten van katten, civetkatten en papegaaien, bij welke laatste dieren de sympathie voor menschen van het andere geslacht zich dikwijls op de meest treffende wijze openbaart."

Men zal thans begrijpen, waarom juist vrouwen in de oudheid beroemd waren om haar bijzondere geschiktheid in het temmen van dieren; men denke slechts aan Cybele, Medea, Circe enz. Omgekeerd zal men zich nu niet te zeer meer verbazen over de voortreffelijke resultaten in de dresseerschool voor roofdieren van den zoölogischen tuin te Berlijn ; de beste leerling van den inspecteur Havemann is een Aziatische vrouwelijke luipaard,

Sluiten