Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 87b tot 115 toont Cicero hoe de waarheid van de waarzegkunst wordt bewezen door de oudheid, de plaatsen geschikt voor clivinatio en door de beste staten waarin auspicia en andere voorspellingswijzen in eere stonden.

XL Quis est autem, quem non moveat elarissimis monumentis testata consignataque antiquitas? Calchantem augurem scribit Homerus longe optimum, eumque ducem classium fuisse ad Ilium, auspiciorum credo scientia, non locorum.

88 Amphilochus et Mopsus Argivorum reges fuerunt, sed iidem 5 augures, iique urbis in ora marituma Ciliciae Graecas condiderunt; atque etiam ante hos Amphiaraus et Tiresias non humiles et obscuri neque eorum similes, ut apud Ennium est, Qui sui quaestus caüsa fictas süscitant senténtias,

sed clari et praestantes viri, qui avibus et signis adinoniti 10 futura dicebant; quorum de altero etiam apud inferos Homerus ait 'solum sapere, ceteros umbrarum vagari modo'; Amphiaraum autem sic honoravit fama Graeciae, deus ut haberetur, atque ut ab eius solo, in quo

89 est humatus, oracla peterentur. Quid ? Asiae rex Priamus 15

Calchantem . .. ducem classium Tiresias — blinde ziener in

fuisse ad Ilium. — Ilias 1,69 vlgg. Thebe. Vgl. Homerus Od. X, 494.

88. Amphilochus et Mopsus Argi- Aan Oedipus voorspelde Jjjj, dat

vorum reges fuerunt. — Amphil. hij zijn vader dooden en zijne

was do zoon van Amphiaraüs moeder huwen zou.

cn Eriphyle; hij ging mee naar süscitant sentenlias — proferunl

Troje en werd daar bevriend sententias.

met Mopsus, met wien hij de ah eius solo in t/uo est humatus.— stad Mallus in Cilicië stichtte. Misschien is de relatieve zin Amphiaraüs zelf nam doel aan een in den tekst gekomen verden oorlog tegen Thebe door het klaring van eius, die er door verraad van zijn vrouw Eriphyle, eon lezer aan de kant was bijdie zich door Adrastus met een gezet. Het orakel van Amphigouden halsband liet omkoopen araüs was te Oropus.

Amphiaraüs' verblijf te verra- oracla peterentur. — Pausan. I,

den. Vgl. de nat. deor. II, 7. 34 kqiov O-voavccg xal ia öé'jjia

Amphiaraus. — Zie de vorige hiioai()o><ja.u£voi y.a&evSovaiv &va-

aanteekening. fiévovies SfjZaxjiv óveigaiog.

*

Sluiten